இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bétonnage dallex + plancher béton arméx + béton arméx [1]