ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + plancher béton arméx + armature balconx + bétonnagex 1