ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + plancher béton arméx + armature balconx + béton arméx + bétonx 1