ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + camion pompe béton [4]