இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bétonnage dallex + armature dalle béton arméx + bâtiment habitation collectifx + plancher béton arméx + armature balconx + coffrage dallex + béton arméx + bétonx 1