ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + armature dalle béton arméx + bâtiment habitation collectifx + plancher béton arméx + armature balconx + coffrage dallex + béton arméx + bétonx 1