ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + armature dalle béton arméx + bâtiment habitation collectifx + préparation dalle avant bétonnagex + armature balconx + béton arméx + bétonx 1