இல்லம் / குறிச்சொற்கள் benne bétonx + banche métalliquex + voile en béton arméx + bâtiment habitation collectifx + bétonnage voilex + béton arméx + mur béton arméx 1