ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក benne bétonx + banche métalliquex + voile en béton arméx + bâtiment habitation collectifx + bétonnage voilex + béton arméx + mur béton arméx 1