ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក benne bétonx + coffrage voilex + voile en béton arméx + bâtiment habitation collectifx + bétonnage voilex + bétonnagex 1