Staartsäit / Schlagwierder maçonnerie terre cuitex + linteaux + gros-oeuvrex 2