இல்லம் / குறிச்சொற்கள் treillis soudéx + zig-zagx + armature plancher dallex 1