ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + béton arméx + armature béton arméx + banchex 1