ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + tige de serragex + béton arméx + coffragex 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / ខែ​​មិថុនា / 17