ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + voile en béton arméx + bétonx + banchex + coffragex 1