ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + tige de serragex + zig-zagx 1