ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + voile en béton arméx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex 1