ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + armature voile béton arméx + boitier électricitéx 1