இல்லம் / குறிச்சொற்கள் treillis soudéx + banchage préparationx + armature voile béton arméx [4]