ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + coffrage voilex + banchage préparationx + banche métalliquex + béton arméx + bétonx + mur béton arméx + coffragex 1