இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutre en béton arméx + béton arméx + gros-oeuvrex 8