ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre en béton arméx + poutre préfabriquéex + béton arméx 11