ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage horizontalx + poutrelle précontraintex + béton arméx + hourdis bétonx + entrevous bétonx 2