ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក entrevousx + chaînage horizontalx + treillis soudéx + béton arméx + armaturex + hourdis bétonx 1