Нүүр хуудас / Түлхүүр үг bâtiment habitation individuelle [1315]