დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuelle + soubassement [77]