ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + panneau coffrage anglex + banchex 2