ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + ossature boisx + isolationx [3]