ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + mortierx + maçonneriex + hourderx 5