ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + panneau coffrage modulairex + coffragex + serragex + vis serragex + peri triox 1