დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuelle + chaînage vertical [30]