ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage voilex + bétonx + serragex 2