ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage voilex + panneau coffrage modulairex + coffragex + serragex + gros-oeuvrex + vis serragex + peri triox 1