ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage voilex + panneau coffrage modulairex + béton arméx + serragex + peri triox 1