ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage voilex + panneau coffrage modulairex + tige de serragex + serragex 2