இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + mortierx + soubassementx + hourderx + bloc de bétonx

உருவாக்கிய தேதி / 2018 / ஜுலை

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
12
12
13 14 15
16
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31