დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + mortierx + parpaingx + bloc pilierx 1