დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx 4