დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + bétonnage dallex + béton pompagex [1]