Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]

Авсан огноо / Бүгдийг

1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар Бүгдийг