ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + briquex 3

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / ខែ​កក្តដា / 11