დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + briquex [3]