დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + gros-oeuvrex + briquex [3]