დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]