ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + treillis soudéx + hourdis bétonx + entrevous bétonx 3