இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + treillis soudéx + armature voile béton arméx + tige de serragex + béton arméx + coffragex + armaturex 1