இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + plancher béton arméx + hourdis bétonx + entrevous bétonx 3

பதிந்த தேதி / 2017 / வாரம் 6

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு