ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + chaînage horizontalx + entrevous bétonx 2