ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + chaînage horizontalx + plancher béton arméx + béton arméx + hourdis bétonx 3