ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + entrevousx + chaînage horizontalx + béton arméx + hourdis bétonx 2